Pokemon Go Semakin Berkembang

Pokemon GO banyak padakenal sebagai permainan yang juga memopulerkan teknologi augmented reality (AR), dan juga pengembangnya, Niantic, juga sangat aktif pada menyempurnakan teknologi AR. yang juga terbaru, mereka sedan jugag menguji fitur bernama Reality Blenpadan jugag pada Pokemon GO.

Sesuai namanya, Reality Blenpadan jugag padarancang supaya objek AR dapat membaur dengan objek dunia nyata. Japada kalaupun pada Pokemon GO, kita dapat melihat Pokemon yang juga bersembunyi pada balik pohon, sofa, lemari atau objek lain. Sebelumnya, Pokemon bakal selalu terlihat pada atas objek apapun yang juga ada pada sekitarnya.

Efeknya memang belum sesempurna gambar ilustrasi pada atas, akan tetapi masih jauh lebih baik ketimbang tanpa fitur Reality Blenpadan jugag sama sekali. Tujuan akhirnya tentu adalah supaya permainan japada terasa semakin immersive, dan juga Reality Blenpadan jugag pastinya dapat membantu melengkapi fitur Buddy Adventure dan juga Shared AR Mode.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *